З 23.07.2019 р. діють зміни для малих підприємств в П(С)БО 25 та обліку витрат

Все, що потрібно знати бухгалтеру для того щоб вчасно та корректно сплатити податки та збори
Відповісти
Juliya
Повідомлень: 100
З нами з: 24 червня 2019, 17:31

З 23.07.2019 р. діють зміни для малих підприємств в П(С)БО 25 та обліку витрат

Повідомлення Juliya » 25 липня 2019, 11:28

23.07.2019 р. опубліковано наказ Мінфіну від 31.05.2019 р. № 226 (зареєстрований в Мін'юсті 27.06.2019 р. за №685/33656), яким внесено зміни до:

Наказу МФУ від 25.02.2000 р. №39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"».
Цей стандарт тепер матиме назву НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Його норми мають застосовувати мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), зокрема:
  • для складання Фінансової звітності малого підприємства: малими підприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат); представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;
  • для складання Фінансової звітності мікропідприємства: мікропідприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства; непідприємницькими товариствами.
Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за НП(С)БО.

Наказу МФУ від 19.04.2001 р. №186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку».
Спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону про бухобілк визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності. Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. №291.
Тепер рахунки класу 9 "Витрати діяльності" будуть вести усі підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
Визначено, що юрособи, які відповідно до Закону про бухоблік є мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків №186.

П(С)БО 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом МФУ від 28.04.2006 року №415
Уточнено, що фінансові витрати визнаються, зокрема, юридичними особами, які відповідно до Закону про бухоблік визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності - витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями).

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. №73
Зазначено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються НП(С)БО 25. Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).

Відповісти